SPB ESTONIA ÕIGUSBÜROO

Oleme oma klientidele alati abiks.

Sellel numbril saate helistada ööpäevaringselt:

Tel
+372 581 888 92

Õigus

Nõustab ja osutab kvalifitseeritud õigusabi kohtuvaidlustes.

Personaalne lähenemine oma juriidilise probleemi lahendamisele!

Tegevuse põhiprintsiipideks on:

Klienditugi

Kompleksne lähenemine klientide teenindamisele, mis avaldub nende tegevusele Eestis täieliku õigusabi osutamises.

Individuaalne lähenemine

Individuaalne lähenemine kliendisuhetes, mis avaldub igale kliendile personaalse õigusnõustaja võimaldamises, kes tegeleb pidevalt konkreetse kliendi ülesannete lahendamisega, et luua kliendi ja meie ettevõtte vahel pikaajalised ja usalduslikud suhted.

Otsuste vastuvõtmise operatiivsus

Maksimaalne paindlikkus töös, toimingute operatiivsus ja nüüdisaegsus.